Vakken

Bij ons op Sandrode krijg je te maken met een heleboel vakken. In de brugklas krijg je in ieder geval les in de vakken die hieronder genoemd worden.

Op je lesrooster  worden de vakken altijd  met een afkorting aangegeven:
Ne is  Nederlands, En  is Engels, Fa is Frans, Wi is wiskunde, Ak is aardrijkskunde, Gs is geschiedenis, Bi is biologie, Tn is techniek, Lo is lichamelijke opvoeding (gym dus) Te is tekenen, Mu is muziek , Lv is levensbe-schouwelijke vorming . In de brugklas heb je ook nog SL: dat is een les die je van je mentor krijgt en waar je allerlei tips en trucs krijgt om je studie zo goed mogelijk te laten verlopen .

Dat zijn dus lessen waarin je leert hoe je moet leren en plannen. Je ziet wel dat je een hoop vakken krijgt! En in de 2e en 3e klas komen daar nog vakken bij: Ec is economie, Du is Duits, Nask1 is natuurkunde, Nask2 is scheikunde, Ma  is maatschappijleer, Vz is verzorging.

Als je straks in je examenjaar zit moet je van alle vakken er een aantal kiezen. Dat noemen we dan een profielkeuze of een sectorkeuze.  Met de vakken die je dan kiest ga je examen doen.
Behalve met veel vakken krijg je ook te maken met veel leraren want er is voor bijna elk vak een andere leraar.

Je volgt veel vakken in de klas,


Maar bij gym kun je je lekker uitleven,


Ook kan je je creativiteit kwijt,


Leer je werken met een computer,


En lekker samen muziek maken,