Een dag op Mencia Sandrode

Hoe ziet zo’n dag er bij ons op Sandrode nou uit? Gewoonlijk begin je iedere dag om half negen met je eerste les. De zoemer gaat trouwens al vijf minuten eerder om iedereen de kans te geven naar het lokaal te gaan om daar om half negen, precies als de 2e zoemer gaat, naar binnen te gaan. Na vijftig minuten gaat de zoemer opnieuw en zul je dus naar een ander lokaal moeten gaan om met de volgende les te beginnen. Dat zal best even wennen zijn in het begin want je moet vaak van lokaal wisselen. Maar dat geeft je aan de andere kant wel de kans om eventjes een paar minuten in beweging te zijn! Om 10 over 10 is er een korte pauze van 15 minuten. Je kunt dan in de aula iets eten of drinken of buiten even een frisse neus te gaan halen. Na de korte pauze heb je weer 2 lessen tot de grote pauze van 12.05 tot 12.30 uur.
Meestal heb je 5 tot 7 lesuren per dag zodat je vrijwel altijd om 15.00 uur klaar bent met school. Alleen als je een extra begeleidingsles moet volgen kan het wel eens wat later worden. Omdat je niet ver hoeft te fietsen naar huis heb je dan nog ruimschoots de tijd om je huiswerk te maken en toch nog veel vrije tijd over te houden voor je sport, hobby of wat dan ook. En dat is toch wel prettig!
Soms zijn er roosterwijzigingen omdat er rapportvergaderingen zijn of studiedagen. Die wijzigingen kun je vinden op de mededelingenmonitor en op internet.