Begeleiding

Soms komt het voor dat je door bijvoorbeeld ziekte een kleine achterstand in een vak oploopt. En het komt ook wel eens voor dat je wat moeite hebt met een bepaald vak. In de brugklas kun je na de herfstvakantie meedoen aan de BBL: dat zijn begeleidingslessen voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde. Je krijgt dan voor een week of vier in een klein groepje wekelijks een extra les in dat vak. De leraar geeft zelf aan of die extra les voor jou belangrijk is. En de lessen worden meestal aan het einde van de dag gegeven. Ook hebben we in de brugklas extra ondersteuningslessen voor spelling bij Nederlands en rekenvaardigheid bij wiskunde voor wie dat nodig heeft. Ook die lessen worden op het einde van de dag gegeven.
In de hogere klassen hebben we RT (Reteaching) voor leerlingen die bij de moderne vreemde talen wat probleempjes tegenkomen. Als de leraar vindt dat deze extra ondersteuning voor jou belangrijk is dan zal hij dat met jou bespreken om je te kunnen aanmelden. Ook de rt-lessen worden ingepland aan het einde van de lesdag.
Voor wie graag op school z’n huiswerk wil maken is er de mogelijkheid om, tegen betaling, deel te nemen aan het SOT: Studeren onder Toezicht. Je kunt dan onder toezicht van een begeleider je huiswerk maken in de mediatheek, zonder dat je afgeleid wordt.
Als er problemen zijn op andere gebieden dan kun je altijd terecht bij de counselor van de school. Dat is een soort vertrouwenspersoon waarbij je verhaal kwijt kunt en die je zal helpen met het zoeken naar een goede oplossing. Ook de schoolmaatschappelijk werker kan je soms helpen bij bepaalde problemen.

Wanneer je extra hulp nodig hebt,

Is de RT een goed idee,


Studeren Onder Toezicht kan je heel goed helpen,


Ook de BBL in klas 1 is leerzaam,