Aanmelding en toelating

Als je bij ons op school wil komen hebben we altijd een aantal gegevens nodig van de basisschool.
De leraar van groep 8 geeft je een advies mee voor de school waar je naar toe gaat. Dat advies vinden wij heel belangrijk en we spreken dat ook altijd uitvoerig door. Daarnaast is de Cito-score van belang en de uitslag van het Drempelonderzoek. Ook die uitslagen bespreken we uitvoerig met je basisschool.
Als het om Cito-score gaat dan zijn de volgende getallen een richtlijn die we als school gebruiken:
Score 530 en hoger               : plaatsing in een mavo brugklas is mogelijk
Score 537-539                       : plaatsing in een mavo/havo brugklas is mogelijk
Score 540 en hoger               : plaatsing in een havo-vwo brugklas is mogelijk.
Het is altijd van belang dat de basisschool een positief advies geeft voor de brugklas die je kiest.
Centrale Aanmelding
Op dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart kun je van 17.00 tot 20.30 uur samen met je ouders/verzorgers bij ons op school komen om je aan te melden. Dinsdag 16 maart als je achternaam begint met de letter A t/m  M  en woensdag 17 maart als je achternaam begint met de letter N t/m Z. Je moet dan het volgende meebrengen:

  • Een ingevuld aanmeldingsformulier (kun je hier downloaden, maar je kunt dat ook van de leraar van groep 8 krijgen)
  • De uitslag van je CITO en je Drempelonderzoek
  • Een ondertekend onderwijskundig rapport van je basisschool (geen kopie)
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie ( te krijgen bij de Gemeente)

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

De introductie is een belangrijke start van het jaar,


Dan leer je je klasgenoten kennen,


En kun je op elkaar bouwen!