Zorg en begeleiding:

Mentor:
We willen dat jij je bij ons op school snel thuis gaat voelen. Omdat je je vaste leerkracht uit groep acht niet meer hebt, heb je een mentor op school. Deze mentor is een docent van wie je niet alleen les krijgt, maar bij wie je ook het hele jaar terecht kunt als er iets is.
Bijvoorbeeld als:

 • het leren niet zo goed gaat,
 • je ruzie hebt met een klasgenoot of docent
 • je gepest wordt
 • je je niet geaccepteerd voelt door de groep
 • je even ruzie thuis hebt

De mentor luistert naar je en probeert samen met jou een oplossing te zoeken.

Deze mentor geeft ook studieles.

Studieles (stl):
STL staat voor studieles. In de studieles leer je bijvoorbeeld hoe je je agenda het best kunt gebruiken, hoe je snel woordjes kunt leren, hoe je respectvol met elkaar omgaat en hoe je op een slimme manier je huiswerk kunt plannen!

Brugklasbegeleiding ofwel BBL
In dit lesuur kun je hulp krijgen bij wiskunde, Engels, Frans en Nederlands. Dit uur is alleen voor leerlingen van de havo/vwo brugklassen, als het echt nodig is.

Reteaching (RT)
In het begin van het jaar krijg je een toets voor taal en rekenen met vragen en opdrachten over dingen die je op de basisschool hebt gehad. Misschien dat sommige onderdelen van taal en rekenen je nog niet zo goed lukken. In dat RT-uur kun je hulp krijgen voor die onderdelen. Met een uurtje extra in de week wordt je er bij geholpen om het wel te laten lukken.

Counselor
Wanneer problemen iedere keer terugkeren en de mentor weet ook niet meer precies wat er moet gebeuren, kun je ook naar de counselor. Op Mencia is dat mevrouw Starreveld.
Zij kan je helpen als je bijvoorbeeld

 • véél gepest wordt
 • flinke problemen thuis hebt
 • nogal eens sombere gevoelens hebt
 • iemand hebt verloren die je zeer dierbaar is
 • vaak te bang of heel boos bent
 • faalangstig bent
 • problemen hebt tijdens of na de echtscheiding van je ouders

Coördinatoren Leerlingzaken (CLZ)
Met deze mensen krijg je bijvoorbeeld te maken als je te laat komt op school, als je ziek naar huis gaat of als je eerder weg moeten van school voor een doktersbezoek of orthodontist.


De huiswerkklas
Officieel heet de huiswerkklas ‘Mencia Studie Centrum’. De huiswerkklas is er in ieder geval voor bedoeld dat je op school in alle rust je huiswerk kunt maken en leren.

Wanneer en waarom zou je kiezen voor de huiswerkklas? De meeste kinderen die er nu voor kiezen geven vaak de volgende redenen aan:

 • een tijdelijke terugval in studieprestaties,
 • moeilijk thuis kunnen studeren,
 • andere manieren van leren aanleren,
 • extra hulp nodig met moeilijke vakken,
 • motivatieproblemen etc.

Op Mencia de Mendoza Lyceum zijn twee mogelijkheden voor de huiswerkklas:

 • Studeren Onder Toezicht (SOT): plannen leerlingen zelf hun huiswerk en kunnen, indien nodig, vragen stellen aan de begeleider. SOT is beschikbaar voor zowel onder- als bovenbouwleerlingen.
 • Intensieve Huiswerk Begeleiding (IHB): hierbijwordt samen met de leerling een planning gemaakt voor leer- en maakwerk, agenda’s gecontroleerd op juiste invulling en maak- en leerwerk gecontroleerd en overhoord. Voor elke leerling wordt gezocht naar een efficiënte manier van studeren. IHB is alleen beschikbaar voor onderbouwleerlingen.